Oudercommissie Kinderopvang de Boerderij

Kinderopvang “de Boerderij” beschikt over een actieve oudercommissie. De oudercommissie bestaat uit een oneven aantal ouders/verzorgers. Zij vertegenwoordigen alle ouders/verzorgers van kinderen die bij “de Boerderij” worden opgevangen. Het doel van de oudercommissie is om in samenwerking met de PM-ers van “de Boerderij” de kwaliteit van de opvang te behouden en waar mogelijk is, te verbeteren.

Wij vinden het van groot belang dat ouders/verzorgers kunnen adviseren en meedenken over belangrijke onderwerpen betreffende de opvang van hun kind(eren). De oudercommissie adviseert gevraagd én ongevraagd. Daarnaast onderhoudt de oudercommissie contact met alle ouders/verzorgers.

Bespreekpunten tijdens een vergadering zijn o.a.:

  • Pedagogisch beleid
  • Algemeen beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid of gezondheid
  • Openingstijden
  • Het aanbieden van voorschoolse educatie
  • Wijziging van prijs van kinderopvang
  • Bespreken inspectierapport
  • Het reilen en zeilen bij “de Boerderij”

De oudercommissie organiseert:

  • De jaarlijkse themabijeenkomst
  • Een feestelijke dag op “de dag van de Pedagogisch Medewerker
  • Het mede organiseren van de jaarlijkse familiedag

Bij de samenstel­ling wordt gestreefd naar een zo evenredig mogelijke vertegenwoordiging van ouders/verzorgers op de kinderopvang. Gestreefd wordt naar vijf leden. Taken zijn in samenspraak onderling verdeeld.

De frequentie van het aantal vergaderingen is 3-4 keer per jaar. Notulen van de vergaderingen worden aan alle ouders/verzorgers gemaild.

Mocht je vragen hebben aan of over de oudercommissie, of punten die je besproken wil hebben tijdens een oudercommissie vergadering,  dan kun je via Jacqueline in contact komen met onze voorzitter.