Op “de Boerderij” werken 6 vaste pedagogisch medewerksters. Het team werkt al geruime tijd samen op “de Boerderij”.

De pedagogisch medewerksters werken op vaste dagen. De kinderen kunnen zich makkelijk hechten aan deze pedagogisch medewerksters, want ze zien altijd dezelfde gezichten. Dit is fijn voor de kinderen, maar zeker ook voor de ouders/verzorgers en de pedagogisch medewerksters.

De volgende pedagogisch medewerksters werken op “de Boerderij”:

Wendy

Hetty

Laura

Sandy

Sanne

Sanne

Jacqueline