Algemene info

Een dag op ‘Kinderopvang de Boerderij’

  • 7.30-9.00 uur: Kinderen worden gebracht door de ouders/verzorgers. Bijzonderheden worden uitgewisseld tussen ouders/verzorgers en pedagogisch medewerksters. Tot 8.00 uur kunnen de kinderen ontbijten op de Boerderij.
  • +/- 9.00- 9.30 uur: Samen opruimen en peutergymen. Daarna drinken en fruit eten.
  • +/- 10.00 uur: Kinderen gaan naar de WC of worden verschoond. Gezamenlijk of in groepjes wandelen we over de rundveehouderij, even kijken bij de koeien. Daarna  wordt er binnen of buiten gespeeld. Tevens is er de mogelijkheid tot groepsgerichte en/of individuele activiteiten.
  • +/- 11.30 – 12.00 uur: Brood eten en melk/thee drinken.
  • +/- 12.15 – 12.45 uur: Kinderen gaan naar de WC of worden verschoond. Kinderen die een middagdutje doen gaan naar bed. De kinderen slapen binnen of in buitenbedjes.
  • +/- 13.00 uur: Kinderen die niet slapen op “de Boerderij”, gaan rusten in de woonkamer.
  • +/- 14.00 uur: Kinderen worden uit bed gehaald en gaan naar de WC of worden verschoond. Gezamenlijk gaan we drinken en en een koekje of soepstengel eten. Daarna wordt er binnen of buiten gespeeld . Tevens is er de mogelijkheid tot groepsgerichte en/of individuele activiteiten.
  • 15.30 uur: Yoghurt eten.
  • +/- 16.30 – 18:00 uur: Kinderen gaan naar de WC of worden verschoond. Kinderen worden opgehaald door de ouders/verzorgers. Bijzonderheden worden uitgewisseld tussen ouders/verzorgers en pedagogisch medewerksters

Bij de allerkleinsten volgen we, zoveel mogelijk, het ritme van thuis. Rust en regelmaat zijn belangrijk. Zodra ze ouder worden gaan ze steeds meer deelnemen aan het dagritme van de groep.

Wij besteden aandacht aan jaarlijks terugkerende thema’s zoals Carnaval, Pasen, Sinterklaas en Kerstmis en natuurlijk de seizoenen.

Tevens werken wij 4x per jaar aan een vastgesteld thema tijdens “de themaweken”. De “themaweken” duren 2 á 3 weken. De thema’s zijn met zorg gekozen en sluiten aan bij de belevingswereld van 0 tot 4 jarigen.

Contact met de Pedagogisch Medewerkers

Tijdens het brengen en ophalen is er de gelegenheid voor een korte overdracht met de pedagogisch medewerksters. Voor kinderen tot 1 jaar wordt het dagritme en bijzonderheden in een communicatieschriftje geschreven. (Bij oudere kinderen kunnen belangrijke ontwikkelingen via de app gedeeld worden) Ouders/verzorgers kunnen de voedings- en slaaptijden thuis rustig nalezen. Het kind kan gevolgd worden in het kind-volgsysteem Doen, Bewegen, Praten. Naar aanleiding van de observatieverslagen is er de mogelijkheid om een gesprek te voeren met de mentor van uw kind. Het initiatief voor dit gesprek ligt bij de ouders/verzorgers. Algemene mededelingen worden in de ouder/verzorger appgroep via whats-app gedaan.

Download hier het informatieboekje 2024

Download hier het pedagogisch beleid

Download hier het Inschrijfformulier

Download hier het GGD Inspectierapport 2023

Download hier het GGD Inspectierapport 2022

Download hier het GGD Inspectierapport 2021

Download hier het reglement oudercommissie de Boerderij

Download hier de klachtenregeling de Boerderij